Vyskytne-li se na Vámi zakoupeném zboží vada, která spadá do záruky, spojte se s námi prosím prostřednictvím kontaktů, uvedených v sekci kontakt. V oznámení o závadách uvádějte zejména jméno kupujícího, adresu, telefonické spojení, podrobný popis závady, jak se projevuje a popis toho, jak k závadě došlo. V závislosti na druhu zboží Vás budeme informovat o dalším postupu. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 10 dnů ode dne jejího obdržení.

Za jaké vady zboží odpovídáme?

Jako prodávající odpovídáme za to, že vám bylo dodáno to zboží, které jste si objednali, a že
zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že zboží při převzetí zejména:
    - má vlastnosti, které mezi námi byly ujednány, které popisujeme, nebo které jste mohli
      očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy;
    - je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
    - vyhovuje požadavkům právních předpisů;
    - se hodí k účelu, který uvádíme, nebo ke kterému se zakoupené zboží obvykle používá;
    - odpovídá jakosti, která byla mezi námi sjednána, popřípadě jakosti, kterou pro daný
      typ zboží stanoví platné a účinné právní předpisy

Odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu 14 dnů od zakoupení. 

- Zboží musí splňovat veškeré náležitosti, jako před expedování z našeho E-Shopu www.ecoweld.cz Neotevřené, nepoužité či nijak poškozené zboží. Pokud se zboží poškodí při přepravě, dejte nám obratem vědět.

Kdy dostanete peníze zpět? - Jakmile nám zboží dorazí zpět, zkontrolujeme jej a obratem pošleme peníze.