Tento typ kontejneru je využíván pro skladování a přepravu suti, zeminy, stavebního materiálu i odpadu.